Kurskoll - Anmälning

Välkommen! Här kan du anmäla dig till e-utbildningen
Uddevallas värdskapsutbildning - Värdskapsutbildning


Error
Error
Error
Error
Error
Behandling av personuppgifter
Genom att du registrerar ditt användarkonto i Kurskoll så godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi skall kunna spara dina utbildningsresultat. De används även för kursstatistik, produktutveckling samt för att komma i kontakt med dig med information som rör dina kurser.

Vi använder inte dina personuppgifter till marknadsföring eller andra ändamål. Dina personuppgifter lämnas endast ut till de personer som administrerar din utbildning, samt till myndigheter som enligt lag kan kräva att få ut dessa uppgifter.

StageIT AB är personuppgiftsansvarig för den data som sparas. Du kan alltid begära att få ta del av den information som vi sparat om dig. Du har även rätt att begära att din information korrigeras eller raderas, detta görs till info@kurskoll.nu